Kerkdienst (Dankdag)

1 november 2023
19:30 tot 20:30

Voorganger ds Michiel Oppenhuizen

1 november 2023
19:30 tot 20:30
Locatie
Eben Haëzer
Bonenburgerlaan 68
Heerde

Voorganger ds Michiel Oppenhuizen

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

 

 • Binnenkomst kerkenraad, welkom
 • Zingen uit ‘Zingende Gezegend’ no. 265 vers 1 en 2 (Dank U, Heer, voor al wat leeft / Al te veel bleef ongedaan)
 • Gezongen votum (NLB 291a)
 • Groet
 • Zingen psalm 145 vers 3 en 5 (Genadig en barmhartig is de Heer / Zie, aller ogen zijn op U gericht)
 • Gebed
 • Inleiding 
 • 1ste Schriftlezing: Psalm 65 vers 1 – 5
 • Uitleg en gebed
 • Zingen psalm 32 vers 1, 2 en 3 (De Nieuwe Psalmberijming; Gelukkig wie door God is vrijgesproken / Toen ik was vastgelopen in mijn zonden / Mijn raad helpt jou om richting te bepalen)
 • 2e Schriftlezing: Psalm 65 vers 6 – 9 
 • Uitleg en gebed
 • Zingen psalm 147 vers 4 (Voor God is alle kracht van paarden)
 • 3e Schriftlezing: Psalm 65 vers 10 – 14 
 • Uitleg en gebed
 • Zingen uit ‘Zingende Gezegend’ no. 266 (Dank, Vader, dank U wel (zo begint ieder couplet))
 • Mededelingen en noemen collectedoelen
 • Zingen uit ‘Liedboek voor de Kerken’ gezang 431 vers 1 en 6 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed / Ik wil U, Heer, mijn leven lang)
 • Zegen, gesproken ‘amen’

Locatie
Eben Haëzer
Bonenburgerlaan 68
Heerde