Kerkdienst (ochtend / ontmoetingszondag)

5 november 2023
09:30 tot 14:00

Voorganger ds Henk van der Velde

5 november 2023
09:30 tot 14:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger ds Henk van der Velde

Ontmoetingszondag

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

 

Liturgie Ontmoetingszondag Verbindingskerk Heerde op 5 nov 2023
Thema: Waar is God in de stormen van het leven? Tevens doopdienst.

 • Welkom en mededelingen - ovd
 • Gezongen Votum: Opwekking 640, Ik hef mijn ogen op naar de bergen…
 • Begroeting door de voorganger
 • Zingen: Hemelhoog 391: 1 en 2 plus refrein, Breng ons samen…
 • Gebed om Gods leiding
 • Lezing uit Matteüs 28: 16-20
 • Zingen: Hemelhoog 491: 1, Spreek, o Heer…
 • Inleiding op de doop
 • Jenna zingt het lied ‘Meer dan een wonder'
 • Doopbrief door Yannick
 • Doopvragen en doopbediening
 • We zingen ter afsluiting van de doop: Sela: Gods zegen voor jou
 • Kindermoment waarna de kinderen vertrekken.
 • Lezing uit Markus 4: 35-41
 • Zingen: LvK, Psalm 43: 3 en 5, O Here God, kom mij bevrijden
 • Verkondiging: Waar is God in de storm?
 • Zingen: Hemelhoog 460: 1-4, Ik zal er zijn
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotlied: LvK, Gezang 293: 1-2, Wat de toekomst brengen moge
 • Zegenbede
 • Amenlied: NLB 425, Vervuld van uw zegen…

====================================================
Zingen in de Sing-Out:

De Rivier; Oceans/ Lopen op het water; Vrede van God


Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde