Kerkdienst (ochtend)

12 november 2023
09:30 tot 11:00

Voorganger ds.Han Hagg: Themadienst: ‘Als je kinderen er niet meer aan doen…’

12 november 2023
09:30 tot 11:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger ds.Han Hagg: Themadienst: ‘Als je kinderen er niet meer aan doen…’

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken


1.    Welkom en mededelingen ouderling van dienst
2.    Votum en zegengroet
3.    Lied: ‘Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw’ (mel: ‘loof de koning heel mijn wezen’ – Lb.103c) – Uit: ‘Het     liefste lied van overzee’- deel I lied 1 - Sytze de Vries  (tekst: zie onder) 
4.    Gebed
5.    Lied: DNP 78:1,2 ‘Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden’
6.    Richting voor ons leven: Micha 6:8 en Rom.13:8-10
7.    Lied: Lb. 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons…’ (naar Micha 6:8 – met noten op scherm graag) 
8.    Kinderlied: ‘In de herfst verdort het gras…maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand’
9.    (Elly en Rikkert – een boom vol liedjes)  
10.    Kinderen naar kinderkerk
11.    Lezing: Lucas 19:1-10
12.    Lied: DNP 34:1,2 ‘Er gaat geen dag voorbij…’
13.    Verkondiging
14.    Lied: Hemelhoog 683 ‘Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand’
15.    Gebeden:

  • a.    Bekendmaking voorbeden
  • b.    Voorganger n.a.v. preek – aan slot hiervan spreekt hij uit: Lb 838:1 (o grote God die liefde zijt)
  • c.    Zingen: Lb.838:2,3  (‘Maak ons volbrengers van dat woord’)
  • d.    Gebed ouderling – voorbeden gemeente
  • e.    Zingen Lb 838:4 (‘Wij danken U, o liefde groot’) 

16.    Collecte
17.    Slotlied: Opw. 704 ‘O kerk, sta op…!’
18.    Zegen

Aan U, vader, alle glorie

Aan U, Vader alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie
Zon die ons in leven houdt. 

Om de Zoon U alle glorie,
Woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, u de glorie,
Woord op onze tong gelegd. 


Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde