Kerkdienst (ochtend)

19 november 2023
09:30 tot 11:00

Voorganger ds Richard Vervoorn

19 november 2023
09:30 tot 11:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger ds Richard Vervoorn

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

 • Welkom
 • Wij zingen:  LB 868 :1+2+3 "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere"
 • Toewijding in stilte
 • Votum: LB 291a (gemeente)
 • Groet (voorganger)
 • Amen (gesproken door gemeente
 • Wij zingen: LB 675 : 1+3 "Geest van hierboven"
 • Gebed
 • Doop: Betekenis
 • Wij zingen: LB 355:1+2+3 "Vol vreugde, dankbaar voor het wonder"
 • Doop: Bidden
 • Doop: Beloven  Ouders: Herman & Elize - Gemeente als getuige
 • Wij zingen: LB 355 : 4+5+6 "Door de hoge inzet van uw liefde"
 • De kinderen mogen naar voren komen
 • Kinderlied: HH 61=OTHN 485=OpwKids 185 "De Here zegent jou"
 • Doop: Bedienen van de doop aan Elze Graaff
 • Wij zingen: HH 502=OTHN 358 “In het water van de doop” (Sela)
 • Kinderen gaan naar de verteldienst met lantaarn
 • Dankgebed voor de Doop  en gebed voor de opening van het Woord
 • Leefregel: Romeinen 12,9-21 (NBV21]
 • Wij zingen Opw 354 “Glorie aan God “
 • Schriftlezing 2 Koningen 5,1-19a (NBV21) - Jeika Bredewold
 • Verkondiging
 • Wij zingen: LB Psalm 105 : 1+3 “Loof God de Heer, en laat ons blijde”
 • Afkondigingen: ouderling van dienst
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecten
 • Kinderen komen terug
 • Wij zingen:  GK 177 [=4 strofen] “Heer, U bent mijn leven”
 • Wegzending en zegen
 • A Danish Threefold Amen

Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde