Kerkdienst (ochtend)

26 november 2023
09:30 tot 11:00

Voorganger ds A.H. (Arie) Reitsema

26 november 2023
09:30 tot 11:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger ds A.H. (Arie) Reitsema

Voleindingszondag

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie Heerde, 26 november 2023

1.    Welkom en mededelingen
2.    Voorzang: “Alles wat adem heeft love de Here”Gez.21:1,2 en 3
3.    Votum en groet
4.    Zingen: “Laat mij als een kleine vogel” Psalm 61:3
5.    Lezing 10 geboden
6.    Zingen: “Vader, vol van vrees en schaamte” Opw.350
7.    Gebed
8.    Kinderlied: “Lees je bijbel, bid elke dag”. Kinderen naar verteldienst)
9.    Schriftlezing: I Thess.4:13-18 (door Anita Harink)
10.    Verkondiging: “Christelijke hoop”
11.    Zingen: “Er is een toekomst vol van hoop” Sela
12.    Gebed
13.    Moment van gedenken
14.    Zingen: “God, u kent de namen van de mensen die wij missen”
15.    Gebed (door ouderling van dienst)
16.    Collectemoment
17.    Geloofsbelijdenis (Opzeggen)
18.    Slotlied: “Eens, als de bazuinen klinken”
19.    Zegen 
20.    Zingen: “Vervuld van uw zegen” NLB 425


Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde