Kerkdienst (ochtend)

12 mei 2024
09:30 tot 11:00

Voorganger prof Rob van Houwelingen

12 mei 2024
09:30 tot 11:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger prof Rob van Houwelingen

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie

Oefenen: melodie van LB 764:1 (‘Een zaaier ging uit om te zaaien’)

Votum en groet 
Zingen: LvK 234:1,2
De Tien Woorden
Zingen: GK Psalm 126:1,2,3
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Zingen: GK 38/ Opw 40 in canon
Schriftlezing: Lucas 8:1-21
Zingen: LB 764:1-6 in wisselzang: a-a-a-v-m-a
Woordverkondiging over Lucas 8:15: De gelijkenis van de bodemgesteldheid
Zingen: LB 841:1-4
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: LB 442:1,2
Zegen
 


Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde