Kerkdienst (Pinksteren)

19 mei 2024
09:30 tot 11:00

Voorganger ds Roel Koelewijn

19 mei 2024
09:30 tot 11:00
Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde

Voorganger ds Roel Koelewijn

De kerkdienst wordt ook uitgezonden via Youtube


Klik  hier om de dienst van deze week te bekijken

Liturgie

Welkom
Zingen: Veni creator spiritus
Overgaand in stil gebed
Votum en Groet
Lofprijzingsblok:
1) Heer wij kijken naar omhoog -  Sela 
3)  Kom oh heilige Geest  - Sela
3) Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Gebed
Kid moment 
Kinderlied:  Heilige Geest MKSN 
Bijbellezen: Handelingen 2: vers 1 tot 13
Opwekking 488
Preek
Lied: GK 102b vers 1 en 4
Mededelingen
Gebed
Collecte:
Zingen: Spirit Fall - Chris Tomlin
Geloofsbelijdenis van Nicea/constantinopel
Slotlied: Gods zegen voor jou - Sela
Zegen
 


Locatie
Noordgouw Heerde
Eperweg 34-a
Heerde