Veilige kerk

VEILIGE KERK
Wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten!
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Vertrouwenspersonen
In de Verbindingskerk zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon kan seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag preventief bespreekbaar maken en aandacht geven aan signalen van seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag. Maar ook als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek over dit onderwerp, is de vertrouwenspersoon je eerste aanspreekpunt. 
De vertrouwenspersonen zijn: 

  • Mieneke de Vos            06-44438958    mienekedevos@gmail.com
  • Vacant

 

Meldpunt Misbruik
Hier kun je terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt in een situatie van misbruik. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk. 

Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? En praat je daar liever niet over met een vertrouwenspersoon van de Verbindingskerk? Neem dan contact op met het Meldpunt Misbruik.
Kijk op:   www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar:  info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar:  06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)