Activiteiten naast de eredienst

Kinderclub Benjamin
Om de week is er de Kinderclub Benjamin. Deze club is voor kinderen van groep 3 tot en met 5, Hierin is plaats voor bijvoorbeeld Bijbelverhalen, knutselwerkjes en vooral veel plezier hebben samen. Tijdens deze avonden leren de kinderen elkaar beter kennen én leren ze over het geloof.

Kinderclub De Jonge Zaaier
Eens per twee weken is er een clubavond voor de kinderen van groep 6 tot en met 8. De avonden worden afwisselend ingevuld, bijvoorbeeld een bijbelquiz, creatieve activiteiten of een BBQ. We stimuleren dat kinderen elkaar beter leren kennen, het gezellig hebben en over het geloof in God leren. De club wordt deskundig begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om mee te doen.

Catechisatie
Het catecheseteam van de Verbindingskerk verzorgt catechese voor tieners en jongeren van de kerk. Doorgaans zijn er drie groepen van verschillende leeftijden. We proberen een traject op maat te geven als daar behoefte voor is. Wanneer jongeren nadenken of zij belijdenis willen doen, kunnen zij elkaar helpen in dit proces in de belijdeniscatechese. Een seizoen start in september en eindigt eind april waarin de jongeren eenmaal per week samenkomen voor catechisatie.

De oude, maar waardevolle verhalen die we in de Bijbel vinden, krijgen volop aandacht door gesprekken en activiteiten. Hoe leef je als christen in de samenleving, op school, tijdens sport en sociale media? De leefwereld van jongeren is het uitgangspunt om de relatie met hen aan te gaan. Actualiteiten in de samenleving krijgen een plek in de catechese van de Verbindingskerk.

Belijdeniscatechisatie
Naast de gewone catechisatie wordt er voor de groep jongeren die overweegt belijdenis te doen een belijdeniscatechisatie georganiseerd. In de groep gaan de jongeren met elkaar en met de predikant in gesprek en worden ze op deze manier begeleidt in hun keuze voor belijdenis. De avond en frequentie van de belijdeniscatechisatie worden elk seizoen in overleg met de predikant vastgesteld.

Kamp
Ieder voorjaar of begin van de zomer wordt er een meerdaags kamp georganiseerd voor de leeftijdsgroep van (ongeveer) 12 tot 17 jaar. Het doel is om jongeren met elkaar in contact te brengen. In dit kamp staan gezelligheid, sport&spel en het geloof centraal. Op die manier krijgen de jongeren de mogelijkheid om na te denken over God , zichzelf en de ander. Jeugdleden worden van harte uitgenodigd om een vriend of vriendin uit te nodigen om deel te nemen aan dit kamp.

Interkerkelijk jeugdwerk
De Verbindingskerk staat wat betreft het jeugdwerk niet op zichzelf. We zijn onderdeel van een groter netwerk waarin jonge christenen in Heerde en omgeving elkaar kunnen opzoeken en deelnemen aan de georganiseerde activiteiten. De Verbindingskerk streeft ernaar zoveel mogelijk op het interkerkelijk jeugdwerk aan te sluiten en daarbij ook de jongeren en kinderen in de Verbindingskerk te enthousiasmeren om hieraan mee te doen.