Activiteiten tijdens de eredienst (ochtend)

Crèche
Tijdens de kerkdiensten is er op zondagmorgen in de Noordgouw crèche. De crèche is bedoeld voor de allerjongsten tijdens de ochtenderedienst in de Noordgouw (kinderen van 0 t/m 4 jaar). De begeleiding aan de jonge kinderen wordt door vrijwilligers (ouders en tieners) uitgevoerd. De crèche heeft haar vaste plek in het schoolgebouw in een afgesloten ruimte, deze grenst aan de aula van het schoolgebouw waar de samenkomst gehouden wordt. De kinderen kunnen tijdens de collecte door hun ouders worden opgehaald. Het belangrijkste doel van de crèche is zorg dragen voor een veilige omgeving voor de jonge kinderen tijdens de kerkdienst.

Kinderverteldienst
Wekelijks is er voor kinderen van groep 1 tot en met 4 een kinderverteldienst. Er wordt gewerkt vanuit een methode “Vertel Het Maar”. De kinderen komen bij elkaar om te zingen en bidden, behandelen een Bijbelgedeelte en gaan vervolgens concreet aan de slag met opdrachten, zoals; knutselen, toneelspelen, puzzelen etc. De kinderverteldienst is er om kinderen te helpen groeien tot leerlingen van Jezus. De kinderen vertrekken samen met de begeleider net ná de schriftlezing naar hun eigen ruimte, tijdens de collecte komen de kinderen weer terug zodat ze tijdens het uitspreken van de zege weer in de kerkdienst zitten.

KID-moment
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de (digitale) morgendienst een moment speciaal voor hen. Kinderen zijn belangrijk in Gods koninkrijk en worden dus niet ‘overgeslagen’ in onze erediensten. Daarom is er tijdens de dienst een moment waarop de kinderen geprikkeld worden om even na te denken over het geloof en Jezus op een manier die bij hen aansluit: een verhaal, bijbeluitleg, knutselopdracht, enzovoort.