Kinderen en jongeren

Welkom op de pagina van het kinder- en jeugdwerk van de Verbindingskerk! Op deze website vind je algemene informatie van het kinder- en jeugdwerk van de Verbindingskerk en daarnaast onder de tabjes “Activiteiten tijdens de eredienst” en “Activiteiten naast de eredienst” specifieke informatie over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Door middel van deze website hopen we inzichtelijk te maken wat er binnen de Verbindingskerk georganiseerd wordt wat betreft het kinder- en jeugdwerk.

Jeugdraad
In de Verbindingskerk is de jeugdraad actief. Deze jeugdraad coördineert al het kinder- en jeugdwerk van de Verbindingskerk en is daardoor ook het aanspreekpunt als het gaat om kinder- en jeugdwerk. Als u een algemene vraag hebt kunt u die stellen in een mail aan de jeugdraad: jeugdraad@verbindingskerk.nl

Ieder (school)jaar stelt de jeugdraad een jaarplan op met daarin een omschrijving van de geplande activiteiten binnen het kinder- en jeugdwerk én de aandachtspunten/werkzaamheden van de jeugdraad zelf. Wilt u dit jaarplan inzien? Stuur dan even een mailtje naar het hierboven genoemde mailadres.

Visie
Als gemeente willen we onze jongeren een eigen veilige plek bieden en ze van daaruit helpen de Here te leren kennen en een persoonlijke relatie met Hem te krijgen. Daarnaast willen we jongeren stimuleren om op hun eigen plek in de gemeente actief de Here te volgen en hen motiveren niet-christenen over Hem te vertellen.

Om deze visie verder vorm te geven is het helpend is om vanuit integraal jeugdwerk te denken en te handelen. Dat betekent dat we een vierende, vormende, ontmoetende, dienende en pastorale gemeente zijn. In onze gemeente zijn er geen activiteiten die op zichzelf staan. Het zijn geïntegreerde elementen in het geheel van de gemeente.

“Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zicht richten naar zijn geboden” Psalm 78: 4, 7

Activiteiten
Om een overzicht te geven van de activiteiten voor kinderen en jongeren in de Verbindingskerk maken we onderscheid in activiteiten tijdens en buiten de eredienst. De genoemde activiteiten zijn allemaal middelen om de gemeente te helpen opbouwen en om, samen met ouders, geloofsopvoeding vorm te geven.

Tijdens de eredienst:

  • Crèche
  • KID-moment
  • Kinderverteldienst

Naast de eredienst:

  • Kinderclub de Jonge Zaaier
  • Kinderclub Benjamin
  • Catechisatie
  • Belijdeniscatechisatie
  • Kamp
  • Interkerkelijk jeugdwerk