Te gast in onze dienst

We willen u hartelijk welkom heten als gast in onze kerkdiensten.
Met onderstaande informatie hopen we u te helpen zich thuis te voelen.

Locatie
De ochtenddiensten beginnen om half tien.

Deze houden we in de aula van de christelijke scholengemeenschap De Noordgouw, Eperweg 34-a, 8181 EW Heerde.

 

De middag- / avonddiensten beginnen  om half vijf.

Deze houden we in ons eigen kerkgebouw, Bonenburgerlaan 68, 8181 HH Heerde. 

 

Zingen
De liederen worden geprojecteerd, meestal met muzieknotatie. We zingen uit verschillende bundels.

 

Voorganger
In de agenda op deze site kunt u zien wie voorgaat in de dienst.

 

Kinderen
In de ochtenddienst is er voor de allerkleinsten kinderoppas. Aan het eind van de dienst worden de kinderen van de oppas opgehaald zodat we met elkaar de dienst afsluiten met de zegen van God.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1-4) is er kinderverteldienst. De kinderen van de kinderverteldienst maken het eerste gedeelte van de kerkdienst mee en gaan daarna naar hun eigen locatie en komen voor het eind van de dienst weer terug.

Regelmatig is er een KID-moment voor kinderen van de groepen 5 - 8 van de basisschool en de tieners, voorafgaande aan de preek.

 

Maaltijd van de Heer
De eerste zondag van de even maanden en in de dienst op Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer. Wanneer u Jezus Christus erkend als uw Verlosser en in uw eigen gemeente mag deelnemen aan het avondmaal, dan bent u ook bij ons van harte uitgenodigd om mee te vieren.

 

Koffiedrinken
Na elke ochtendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het drinken van koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom!

 

Ringleiding
In beide gebouwen is een ringleiding voor gehoorapparaten aanwezig.

 

Rolstoel
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is ook een rolstoeltoilet.

 

Hulp nodig?
Het kan zijn dat u specifieke vragen heeft waarop u hier niet het antwoord vindt. Stel ze gerust aan de mensen die u verwelkomen. Die kunnen u ook doorverwijzen naar een koster of ambtsdrager. U kunt van te voren ook contact opnemen via scriba@verbindingskerk.nl