Mission

In onze naaste omgeving, omdat we gedreven door Gods liefde dorps- en streekgenoten willen vertellen in woorden en daden, over Gods plan om de wereld te verlossen.

In Nederland als het gaat om organisaties die landelijk werken aan mission in woord en daad.
Wereldwijd, binnen ons vermogen, door relaties aan te gaan met kerken wereldwijd. Die in hun directe omgeving het geloof delen, in woord en daad.

Zo willen we, als broers en zussen in Gods wereldwijde kerk, samen optrekken in het geloof en kerk-zijn en Gods reddingsplan bekendmaken. Tot wederzijdse steun, inspiratie en bemoediging en dit alles tot eer van God.

Verre Naasten
is een landelijke mission-organisatie. Ze ondersteunen kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Hun missie is: geloof delen wereldwijd!

De Verbindingskerk kerk wil mensen vertellen over Jezus. En dat is nodig, want twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Redder. Daarom ondersteunt de Verbindingskerk, via Verre Naasten, lokale kerken en organisaties in binnen- en buitenland die daar volop mee bezig zijn. Deze kerken en organisatie delen geloof in woord en daad.

Doe mee en deel jouw geloof en daarmee Jezus’ levensreddende boodschap! Zo groeit Gods wereldwijde kerk en doe je volop inspiratie op voor je eigen geloof.

Meer info zie de website van Verre Naasten

 

Oekraïne Zending
is het regionale samenwerkingsverband van (voormalige) GKv-kerken uit de provinceis Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekraine. Er wordt ondersteuning geboden bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekrainese Evangelische Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk. Voor meer informatie: zie de website

 

Zending in Zuid-Afrika
De NGK Kampen en 38 ‘steun biedende kerken’,  waaronder de Verbindingskerk, zijn al meer dan 60 jaar verbonden met KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. Eerst als zendende kerk(en) en sinds 2002 als partners van de zelfstandige gemeenten die daar zijn ontstaan. 

Zusterkerken in KZN worden geestelijk en financieel gesteund op de weg naar verdere zelfstandigheid. De steun is gericht op de evangelieverkondiging, de opleiding van predikanten, de vorming en toerusting van leiders in de gemeenten en waar mogelijk diaconale projecten. De steun vindt plaats binnen een duurzame samenwerking waarin de kerken in Nederland en KZN elkaar helpen om met woord en daad kerk te zijn in de uitdagende omstandigheden waarin ze beiden verkeren. 

Zie ook de website 

 

Red een Kind
Wereldwijd leven miljoenen kinderen in onrechtvaardige situaties. Red een Kind werkt al 50 jaar in Azië en Afrika en helpt kinderen/gezinnen aan een betere toekomst.  vanmuit de Verbindingskerk ondersteunen we een aantal kinderen/gezinnen. Zie voor meer info: zie website