Nieuws

Synode van Deventer 2023

6 oktober 2023 is de bidstond en de openingsvergadering Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK

Nieuw logo Nederlandse Gereformeerde Kerken

Op 21 maart 2023 de eerste dag van de lente, is het logo van de toekomstige NGK gepresenteerd. Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Ook kun je in het logo iets zien van samengaan in een opwaartse beweging van aanbidding. De kleurstelling is gekozen in samenhang met het motto ‘Hoopvol onderweg in Gods wereld’.
Naar het archief