Algemeen

Verbinding;
Dit willen we zijn:

In een samenleving die steeds individualistischer wordt, willen we juist in de kerk verbinding met onze Heer, met elkaar, ons hart en met de wereld om ons heen.

We verwonderen ons over het kruis van Jezus, dat spreekt van Godverlatenheid en ontkenning van menswaardigheid. Maar juist op die manier verbindt Jezus ons met God en met elkaar. Daar leren we om de Heer lief te hebben, onze naaste als onszelf, om zo Gods verbindende liefde uit te dragen in onze omgeving.

Want God is een God van verbinding. Hij gaat een relatie met ons aan. Hij verlangt ernaar dat we ons met Hem verbinden.

In de kerk kunnen wij uiting geven aan onze verbintenis met Jezus onze Verlosser en Hem aanbidden. Door verkondiging en samenzang ontstaat verbinding.
We voelen ons ook verbonden met onze traditie en geven het waardevolle daarvan graag door aan onze kinderen.

Rondom het kruis van Jezus zijn we verbonden met Hem en met elkaar. Vanuit dat kruis willen we in verbinding met de wereld om ons heen zijn.

Vanuit deze sterke verbondenheid leven wij als een hechte geloofsgemeenschap die in woord en daad laat zien wat het betekent om te leven in het voetspoor van Jezus.