Algemeen

Verbinding;
Dit willen we zijn:

In een samenleving die steeds individualistischer wordt, willen we juist in de kerk verbinding met onze Heer, met elkaar, ons hart en met de wereld om ons heen.

We verwonderen ons over het kruis van Jezus, dat spreekt van Godverlatenheid en ontkenning van menswaardigheid. Maar juist op die manier verbindt Jezus ons met God en met elkaar. Daar leren we om de Heer lief te hebben, onze naaste als onszelf, om zo Gods verbindende liefde uit te dragen in onze omgeving.

Want God is een God van verbinding. Hij gaat een relatie met ons aan. Hij verlangt ernaar dat we ons met Hem verbinden.

In de kerk kunnen wij uiting geven aan onze verbintenis met Jezus onze Verlosser en Hem aanbidden. Door verkondiging en samenzang ontstaat verbinding.
We voelen ons ook verbonden met onze traditie en geven het waardevolle daarvan graag door aan onze kinderen.

Rondom het kruis van Jezus zijn we verbonden met Hem en met elkaar. Vanuit dat kruis willen we in verbinding met de wereld om ons heen zijn.

Vanuit deze sterke verbondenheid leven wij als een hechte geloofsgemeenschap die in woord en daad laat zien wat het betekent om te leven in het voetspoor van Jezus.

 

Pastoraat & Diaconaat Verbindingskerk


"Ik ben de goede Herder." Het zijn overbekende woorden van Jezus en als Verbindingskerk-op de Veluwe, dicht bij schaapskooien- kunnen we dat beeld aardig goed begrijpen.
Er is één Herder, iemand die de richting aanwijst, die weet waar de voeding te vinden is, die beschermt en verzorgt. Het woord pastoraat is afgeleid van het woord voor herder. Als we het hebben over pastoraat, gaat het over herderlijke zorg. Als Jezus zegt: ‘Ik ben de goede Herder’, dan zijn wij de kudde, die hij weidt.
 
Als leden van de kudde hebben we allemaal een plek. Ook hebben we allemaal een opdracht. Want pastoraat is niet alleen iets van de herder, zelfs niet van een herdershond die erom heen rent. Maar van ons allemaal. We staan om elkaar heen, lopen met elkaar op.

In het onderling pastoraat willen we:
•    Elkaar bemoedigen en opbouwen in het geloof (1 Tess. 5,11)
•    Elkaar aanvuren tot liefde en goede werken (Hebr.10,24-25)
•    Elkaar leren en terechtwijzen (Kol. 3,16)
•    Elkaar oefenen in het bewijzen van vriendelijkheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid (Ef. 4,32)
•    Elkaar dienen, ieder naar de genadegave die hij of zij ontvangen heeft (1 Petr 4,10)
•    Elkaar aanvaarden en verdragen (Rom 15,7; Gal 6,2)

Zo willen we onze naam Verbindingskerk waarmaken en onder de leiding van Gods Geest willen we daarin groeien. We geloven dat we zo nog beter recht doen aan de gaven en talenten van alle gemeenteleden, dat we recht doen aan mondigheid van de mensen van vandaag, en als goede rentmeesters wijs omgaan met tijdsdruk en zwaarte die mensen soms ervaren.