Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. De kerkenraad wordt ondersteund door de scriba (secretaris). Het dagelijks bestuur van de kerkenraad noemen we moderamen (predikant, voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de diaconie en de scriba). De gemeente bestaat uit meerdere kringen.

De ouderling en predikant
Een belangrijk aspect van het ouderling-zijn is geestelijke sturing geven aan de gemeente. Ouderlingen zijn betrokken op de kringen die ze onder hun hoede hebben. Daarom houden ze contact met kringleiders om te kijken of en waar pastorale zorg nodig is. Daarnaast zullen de ouderlingen bezoeken afleggen bij gemeenteleden die vanwege fysieke of persoonlijke reden niet deelnemen aan een kring. In geval van pastorale nood, en ziekte kunnen altijd de ouderlingen of predikant / ouderenpastor om hulp gevraagd worden. De predikant is beschikbaar voor crisispastoraat. 

De diaken
De diakenen beheren alle gaven. Dat zijn financiële middelen en talenten om van uit te delen. Ze stimuleren mensen om hun gaven in te zetten. Geld en talenten hebben we van God ontvangen. Als gemeente stellen we dit met liefde ter beschikking. Van deze rijkdom delen de diakenen uit. Zo houdt de diaconie zich bezig met de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. De diaconale activiteiten richten zich op het ondersteunen van mensen in nood: in de gemeente, in de samenleving dichtbij en wereldwijd.