Voorganger

De Verbindingskerk is vanaf 1 september 2023 vacant.
Begin november heeft kandidaat Roel Koelewijn uit Bunschoten, ons beroep op hem aangenomen.
Medio februari 2024 zal hij bevestigd worden als predikant van onze gemeente.